Indawo Efumaneka kuyo iCascades Hotel, eSun City Resort

Ihotele entle ngohlobo elingu mangaliso iCascades ifumaneka ngaphakathi eSun City Resort, nako konke onokuthi ukusebenzise kufumaneka kufuphi.

Le hotele iCascades entle ngohlobo olungumangaliso ingaphakathi esizikithini sentliziyo yehlathi i‘African bushveld’, ekwingingqi yase Pilanesberg, kwiphondo lase North West, kwelo Mzantsi Afrika. I-Sun City Resort ikufuphi kakhulu, ungajula ilitye liyokufika a Pilanesberg Game Reserve, enye yendawo ezinkulu ehlala izilwanyana eMzantsi Afrika.

Indlela esuka eJohannesburg

Singisa ngase mantla kwi Anton Van Wouw St ukuya ePieter Wenning Rd
Jika ngase khohlo kwi Mendelssohn Rd
Jika ekunene kwisitalato sokuqala esinqumlayo, ungene eBeyers Naude Dr/M5
Thabatha indlela ejikayo kancinci esingisa ePitoli/N1
Indlela enetonela
Dibana ne N1 ungene kuyo eWestern Bypass
Indlela enetonela
Thabatha indlela ephumayo u-exit 90 we Malibongwe Dr ukuya ku R512
Ngena kwi Malibongwe Dr
Qhubeka kwi Pelindaba Rd/R512
Jika ekhohlo ku R512
Jika ekunene ukuhlala ku R512
Jika ekhohlo ukungenaku N4 Rd/ R512
Thabatha indlela ejika kancinci ukuya ku N4
Thabatha indlela ephumayo esingisa ku R556
Jika ekunene ku R556
Jika ekunene
Indawo oya kuyo iyakuba sekunene kuwe

Indlela nge GPS Coordinates

S 25° 20’ 54.9666”
E 27° 5’ 58.8012”

Sun City Hotels : Sun City Accommodation : South Africa Hotels
  • Customer Support
  • Tel: +27 21 424 1037
  • Fax: +27 21 424 1036
  • Contact by Mail
  • Business Hours
  • Mon - Fri. 08:00 - 17:00
  • Saturday. 08:00 - 12:00
©2020 Siyabona Africa (Pty)Ltd - Private Travel