Indawo Efumaneka kuyo iManyane Resort
ese Pilanesberg National Park, kufuphi ne Sun City

I-Pilanesberg National Park engenaso isifo sika maleleveva ekufuphi eSun City ikwindawo erusileyo eseleyo emveni konyikimo mhlaba olwathi latshabalalisa konke- enye yezintathu kuphela kwihlabathi lonke.

Indawo I-Manyane Resort ime ekoneni ye Pilanesberg National Park ekufuphi eSun City. Lendawo yezilwanyana ezintlanu ezinkulu zeli ifumaneka kwiphondo lase North West, ziyure nje ezimbini xa uhamba ngemoto usingise eJohannesberg nemizuzu engama 20 ukusuka kwindawo yolonwabo iSun City.

Lendawo imangalisayo yezilwanyana inomhlaba omangalisayo yenze indwendwe liwonwabele lombono. Indawo yazo yenziwe ngumoya namanzi kwiminyaka engapha kwezigidi ezingama 1300 zeminyaka. Iindlela zibonakala nge ‘syenite koppies’ indlela ezise hlathini ezityebileyo, amahlathi aqhelekileyo, iindlela zengca nendawo ezinamaplanga kancinci.

Iindwendwe ezibukayo iPilanesberg National Park kufuphi ne Sun City zizakubona ichibi nase caleni elinye le Thabayadiotso, “intaba ezithandayo”. Lendawo igquma ama 580km (360 miles) kwaye inezilwanyana ezithandwayo indlovu, ingonyama, umkhombe, Imbabala kunye ne Ngwe kunye nezinye ezininzi ezithandwayo izilwanyana, ezinye ezinqabile nezise cicini lokuphela.

Indlela Ukusuka kwisi Khululo Senqwelo Moya I -OR Tambo

Xa uphuma kwisikhululo senqwelo moya thabatha indlela esingisa ePitoli-R21. Xa usondele ePitoli thabatha indlela u-N1 ngase mantla ukuya ePolokwane. Ngoku khangela ze uthabathe indlela u-N4 entshona ye Rustenberg. Kwelicala lendlela uzakugqitha iitonela ezimbini. Gqitha iindlela ezijikayo ukuya eHartebeespoort, Brits, ne Randburg. Ngoku jonga indlela elandelayo ejikayo ukuya eSun City, Bapong, Majakaneng -R556. THABATHA LENDLELA IJIKAYO-UNGAGQITHI UYE ERUSTENBERG.
Ukusuka eSandton hamba ngasemantla ecaleni kwe William Nicol Drive kwindlela ezine ezinendlela iWitkoppen. Jika ekhohlo eWitkoppen ukuya eLanseria/Roodepoort. Jika ekunene kwindlela ejikayo ene Hans Strydom eyongezelekileyo esendleleni esingisa eBroederstroom nase Lanseria -R512. Wela ibhulorho phezulu ko R28 Krugersdorp/ Pretoria indlela ephezulu, gqitha indlela engena eLanseria uhambe ungajiki.
Kwindlela engunxantathu jika ekhohlo ku R512 ukuya eMagaliesberg/Brits Qhubeka kulendlela de ubone umbhalo obhalwe Sun City ngase khohlo kuwe, jika ekunene ku R512 ukuya eBrits unqumle phezulu kwibhulorho yedama lase Hartebeespoort. Kwindlela engunxantathu elandelayo jika ekunene ku R512 ukusingisa eBrits. Landela iibhodi ecaleni kwendlela. Kwindlela enendawo zokuma ezine jika khohlo ukuya eRustenberg /Sun City. Kwibhodi ebhalwe R27 Rustenberg/Brits jika ekunene. Kwi bhulorho jika ekhohlo ukusingisa ngase Rustenberg.
Qhubeka kwindlela ejikayo ekhohlo, yothabathe uqhubeke ku N4. ngoku hlala ujonge indlela ejikayo elandelayo esingisa eSun City, Bapong, Majakaneng -R556. THABATHA LENDLELA IJIKAYO-UNGAQHUBEKI USINGISE ERUSTENBERG.
Phezulu kwindlela ejikayojika usingise ngase Sun City/Bapong. Kwindlela yesine enendawo ekufanele imoto zime kuyo jika ekunene ku R510 (25 km/16 miles) ukuya eMogwase. Jika ekhohlo kumbhalo obhalwe Pilanesberg National Park. Kwindlela elandelayo ezindlela ezine yima ujike ekunene kumasango eManyane.

Indlela nge GPS Co-ordinates

25:15:14:51S
27:13:10.35E

Sun City Hotels : Sun City Accommodation : South Africa Hotels
©2022 Siyabona Africa (Pty)Ltd - Private Travel