I-Sun City nendawo Onokuya kuyo Ephakhathi kwe Zilwanyana

Iholide yentsuku ezintlanu (5) Sun City phakathi kwendawo yezilwanyana, le phakheji igcwele zizenzo zokuzonwabisa kunye nethuba lokubuka izilwanyana ePilanesberg National Park.

Le holide yentsuku eziyi 5 onokuthi usingise kuyo uziqhubela eSun City kunye ne Safari okanye indawo yezilwanyana ilungele abahambi abafuna ukudibanisa iSun City Resort kunye nobomi basehlathini obupholileyo be African Safari. Tshintsha ubomi bakho basedolophini ngokuthi uyokonwabela uhambo olukudidi oluphezulu lase Sun City Resort wonwabele ubomi base hlathini kunye nendawo yokuhlala ephakathi kwezilwanyana kwi Pilanesberg National Park enkulu.

Gcakamela ilanga, wonwabele imidlalo yamanzi uze uzame intlahla yakho eSun City Casino. Lendawo yokutyelela inendawo ezininzi zokutya, amabala okudlala igolufa, indawo yemidlalo yamanzi, kunye nothotho lweminye imidlalo nendawo zokuzonwabisa. Emveni kokuba uthe wabona ubunewu newu kunye neendawo zolonwabo, gqibezela usuku lwakho kwihlathi iAfrican wilderness ngethemba lokubona izilwanyana ezintlanu ezithandwayo zeli kwindawo ohlala kuyo ePilanesberg National Park.

Okubalaseleyo eSun City Safari

 • Dibanisa iholide emnandi kulendawo yokutyelela ixaxekileyo, enendawo yezilwanyana engenaso isifo sika malaleveva
 • Ukungena mahala kwi Valley of the Waves kunye nokukhwela isithuthi esijikelezayo simahla eSun City Resort
 • Yenza imidlalo eyohlukileyo ukusuka kukungcakaza ecasino, nokubukela imidlalo yeqonga nokudlala igolufa
 • Hlala kwindawo ephakathi kwezilwanyana ephezulu komgxuma wamanzi athi enze umtsalane kwizilwanyana zasendle ezininzi
 • Thabatha uhambo ngesithuthi ubuka izilwanyana ePilanesberg National Park

Usuku Lokuqala (1): Ukufika eSun City

Hamba eJohannesburg wonwabele uhambo olumnandi lokusingisa kwindawo yokutyelela iSun City Resort. Abasebenzi abanobubele bazakunceda bakubonise indawo ozakuhlala kuyo.
Xa ufika, isidlo sasemini kwenye yendawo zokutya kwindawo yokutyelela, nganye inencasa kunye nokutya okumnandi. Uzakuchitha injikalanga uzonwabele kwaye kuninzi okokuthi ukonwabele eSun City Resort.
Yonwabela inqwaba yemidlalo yamanzi eValley of the Waves okanye wonwabele intshinga yomdlalo wegolufa kumabala iGary Player ne Lost City.

Usuku Lwesibini (2): Buka i-Sun City

Yonwabela isidlo sakusasa esimnandi kunye nekofu enevumba elimnandi okanye iti. Chitha injikalanga ngendlela othandangayo ubuke iSun City Resort yonke.
Yonwabela ukuvoca-vocwa kwi Gary Player Health Spa okanye ukuvoca vocwa umzimba- kuquka uvukuvoca-vocwa ecaleni kwe puli- eRoyal Salon.
Yonwabela ixesha lokutya kwenye yeendawo ezikudidi oluphezulu zokutya ezise Sun City, uchithe ubusuku ecasino ungcakaza ze uzame intlahla yakho koomatshini neetafile.

Usuku Lwesithathu ukuya kwele Sine (3-4) : I-Safari ese Pilanesberg National Park

Yonwabela isidlo sakusasa esimnandi, ujonge indawo ohlala kuyo eSun City ukuba ufumane ukusiwa kwindawo ozakuhlala kuyo ephakathi kwezilwanyana ePilanesberg National Park, apho uzakuchitha khona intsuku ezimbini nobusuku bazo.
Indawo yakho ozakube uhlala kuyo ayinaso isifo sika malaleveva, kwaye siphakathi kwe Pilanesberg National Park ephezulu komngxuma wamanzi oxakekileyo. Hamba ke ukhwele isithuthi zokubuka izilwanyana kusasa nasemveni kwemini ukhokhelwa ngumsebenzi oqeqeshiweyo kwaye onolwazi.
Yima ke ufumane iziselo ubuke ukutshona kwelanga lase Afrika. khangela izilwanyana zasebusuku ezininzi xa ubuyela eLodge.
Xa ubuyela enkampini, zonwabele kwenye yepuli okanye uzonwabele nesiselo esandleni ubuke izilwanyana zasendle zidlula. Yonwabela ukutya okumnandi phakathi kwamahlathi uhleli emlilweni phantsi kwesibhakabhaka esiqharhazileyo.

Usuku Lwesihlanu (5) Ukuvalelisa

Emveni kwentsasa yakho yokugqibela yokubukela izilwanyana, yonwabela ibrakfesi kwindawo enikeza imibono emihle ze wonwabele imibono nomgxuma wamanzi okufuphi.
Emveni kwe brakfesi valelisa iPilanesberg National Park. Kude kufike ixesha, iphinde ibonane kwakhona.

Okongeziweyo

 • Ukulala ubusuku kabini eSun City Cascades Hotel, kuquka ibrakfesi
 • Ukungena mahala kwi Valley of the Waves eSun City Resort
 • Isithuthi esizula eSun City Resort mahala
 • Ubusuku obubini ePilanesberg, engenaso isifo sika malaleveva, kuquka isidlo sakusasa, esasemini esincinci kunye nedinala
 • Ukujikeleza ubuke izilwanyana kusasa nase mveni kwemini kwimoto yasendle evuleke phezulu, kwaye ukhatshwa ngabasebenzi abaqeqeshiweyo abasebenza emabaleni

Okungo-ngezwanga

 • Onokukwenza eSun City Resort (ngaphandle kwe Valley of the Waves)
 • Ukutya kunye neziselo azingacaciswanga
 • Uyakwazi ukuqasha imoto, kwaye amafutha nokunye kuzakufuneka ukubhatale ngokwakho

Sun City Hotels : Sun City Accommodation : South Africa Hotels
 • Customer Support
 • Tel: +27 21 424 1037
 • Fax: +27 21 424 1036
 • Contact by Mail
 • Business Hours
 • Mon - Fri. 08:00 - 17:00
 • Saturday. 08:00 - 12:00
©2021 Siyabona Africa (Pty)Ltd - Private Travel